top of page

Husorden

Husordenen gælder for medlemmerne ("Medlemmerne") af Ejerforeningen Harbour Park Copenhagen, personer i Medlemmernes husstand samt de personer, som Medlemmerne giver adgang til ejendommen (herunder gæster, håndværkere mv.).

Husorden gælder tilsvarende for lejere, jf. pkt. 26 i vedtægterne. Denne husorden revideres af Bestyrelsen med passende mellemrum og Medlemmerne vil blive orienteret i tilfælde af opdateringer. Senest opdateret: 29.12.2016

 

1. Trappeopgange og elevatorer

1.1. Elevatorerne er fortrinsvis til persontransport og dørene må ikke blokeres.

1.2. Det enkelte medlem har ansvar for og skal påse, at elevator, trappeopgang m.v. ikke beskadiges i forbindelse med flytninger og lignende, og at der snarligst foretages rensning af ruder og tæpper som tilsnavses af medlemmets husdyr.

 

1.3. Der må ikke nydes tobak i trappeopgangene og elevatorerne.

 

1.4. Brandvedtægten tilsiger, at intet må henstilles på trappeafsatser og teknikrum i opgange og lignende fælles arealer. Dette betyder til eksempel, at måtter, fodtøj, barnevogne og andet skal stilles i den enkelte beboers egen lejlighed. Henstillede genstande fjernes af viceværten uden varsel. Det er dog tilladt at have en dørmåtte udenfor sin hoveddør. Der gives også tilladelse til at én barnevogn eller klapvogn per lejlighed stilles i rum under hovedtrappe SÅFREMT at der er plads og at den ikke er synlig fra gaden.

 

2. Altaner og terrasser

2.1. Der må ikke nedkastes genstande (herunder slatter eller cigaretskodder) fra altanerne.

 

2.2. Medlemmerne skal vise størst mulig hensyn - såvel til ejendommen som til de andre medlemmer - ved benyttelse af udendørs grill. Medlemmerne må kun benytte gasgrill på deres altaner og private tagterrasser. Der må IKKE bruges hverken engangsgrill, grillkul eller optændingsvæsker på altanerne/tagterrasserne.

 

2.3. Belysning opsat på altaner eller terrasser må ikke genere de øvrige medlemmer.

 

2.4. Tørring af tøj på altanerne må kun foregå på stativ, som er under niveau af rækværk.

 

2.5. Der må kun opsættes gennemsigtigt glas indvendigt på altanernes værn efter bestyrelsens anvisninger, og dette alene såfremt en sådan løsning kan godkendes af myndighederne.

 

2.6. Der må ikke opsættes nogen form for dug/stof til afskærmning/vind på værnet.

 

2.7. Det er tilladt at have krukker og planter på altanerne, dog må der ikke ophænges blomsterkasser på værnet eller på håndlisterne.

 

3. Særligt om affald og renovation

3.1. Alt affald skal være i lukkede affaldsposer. Pizzabakker samt større affaldsposer samt pap skal til storskrald. Alt glas og alle flasker skal i flaskecontainer. Affald må ikke henstilles udenfor containerne i det fælles affaldsrum.

 

4. Udendørs Fællesarealer

4.1. Der må ikke fra Medlemmernes side, ske nogen form for beplantning (blomster, planter eller buske) på ejendommens område, ej heller i de områder, hvor et medlem har eksklusiv ret til ophold ifølge vedtægterne.

 

4.2. Al form for boldspil og leg på ejendommens område, herunder i gården, skal foregå med agtpågivenhed og må kun finde sted, uden nogen form for skade på græstæppet eller beplantningen.

 

5. Fælles tagterrasser

5.1. De fælles tagterrasser kan ikke reserveres, hverken helt eller delvist. Det er ikke tilladt at ’”reservere” borde og/eller stole ved at placere duge/service eller lignende i forvejen.

 

5.2. Brug af åben ild er forbudt bortset fra små lys på bordene. Brug af enhver form for grill, herunder gasgrill, er dermed også forbudt.

 

5.3. Tørring af tøj er ikke tilladt på de fælles tagterrasser.

 

5.4. Hensætning af private effekter er ikke tilladt på de fælles tagterrasser.

 

5.5. Støjende adfærd og høj musik skal begrænses, især efter kl 22:00.

 

5.6. Medlemmerne skal tilse at tagterrasserne samt fælles inventar efterlades i samme stand som før ibrugtagning. dvs. ryd op efter dig, fjern dit affald, tør evt spild op og brug bordskåner til varme genstande.

 

5.7. Affyring af fyrværkeri på de fælles tagterrasser er strengt forbudt.

 

5.8. Rygning er ikke tilladt på de fælles tagterrasser.

 

5.9. Kæledyr må ikke medbringes på de fælles tagterrasser.

 

5.10.Det er ikke tilladt at lukke fremmede ind/op på tagterrassen. Gæster har kun adgang i selskab med et medlem.

 

5.11.Det enkelte medlem er ansvarlig for at gæster også overholder ovennævnte regelsæt.

 

6. Generelle ordensforskrifter

6.1. Medlemmerne skal tilse, at udvendige adgangsdøre og kælderdøre altid skal holdes forsvarligt lukkede og skal udvise omtanke, når for dem ukendte personer søger at skaffe sig afgang til ejendommen via disse døre.

 

6.2. Musik- og TV-afspilning bør fortrinsvis foregå for lukkede døre, altan- og terrassedøre samt vinduer og altid således at lydniveauet holdes på et acceptabelt niveau og ikke er til gene for de andre medlemmer i ejerforeningen, særligt ikke efter kl. 24.00.

 

6.3. Ved festlige lejligheder og i weekenden skal der opsættes opslag/varsling i opgangen og berørte tilstødende opgange om støj ud over det normale, senest to dage forinden. Efter kl. 02.00 skal lydniveauet sænkes markant til et acceptabelt niveau, så alle medlemmerne kan opholde sig uforstyrret og få sin nattesøvn.

 

6.4. Brug af støjende værktøj, herunder boremaskine, skal kunne foregå i tidsrummet mellem kl. 07.00 og 19.00, i weekenden dog tidligst fra kl. 09.00. Andre elektriske og tekniske hjælpemidler bør installeres således, at de ikke er til gene for ejerforeningen og de øvrige medlemmer.

 

6.5. Fejl eller uorden vedrørende installationer til vand, el, varme, afløb, affald samt dørtelefoner, adgangsdøre m.v. skal omgående meddeles til viceværten. 7. Overholdelse af Husorden 7.1. Forsætlige skader eller skader, der udspringer af groft uagt

 

 

Tryk på PDF ikonet for at downloade husorden

English version, click for download

 

bottom of page