Fælles tagterasser

Der findes 3 x fælles tagterasser i Harbour Park, der tilsammen udgør et areal omkring 350 m2.

 

Adgang kan ske via elevator eller trappeopgang fra hhv. Murmanskgade eller Göteborg Plads. Se oversigt over tagterassernes placering herunder.

 

Indretning af tagterasserne

I februar 2016 blev der nedsat et udvalg af frivillige beboere, som havde til opgave at indrette de fælles tagterasser. De færdigindrettede terrasser med beplantning stod færdige i sommeren 2016.

Husorden

Tagterrasserne er beboernes fællesareal på lige fod med gården. Du kan læse mere om reglerne for brug af tagterrasserne i ejerforeningens husorden. Disse regler er også ophængt ved tagterrasserne (ved indgangspartierne).